Prvi turnus duhovnih vježbi

U zagrebačkom samostanu Svetog Duha, već po dugotrajnoj tradiciji, u veljači se održava prvi turnus duhovnih vježbi. Od nedjelje, 9. veljače navečer, do petka, 14. veljače o podne, fra Ante Bekavac, hercegovački franjevac, vodi ove „zimske“ duhovne vježbe, na koje se okupilo petnaestak fratara, većinom iz zagrebačkoga samostana. Iz ostalog dijela Provincije prisutno je svega šest fratara (dvojica iz Novog Marofa, po jedan iz Visa, Vinkovaca-Sveti Antun, Pule-Sveti Franjo i Pule-Sveti Ivan). Idući termin duhovnih vježbi predviđen je u lipnju, u creskom samostanu Svetog Frane, pod vodstvom istoga hercegovačkog franjevca, od 22. do 27. lipnja. Kamera jednog od sudionika duhovnih vježbi „ulovila“ je samo dio braće zahvaćenih duhovnim vježbama u Zagrebu.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV