Sastanak gvardijana s upravom Provincije

Zagreb, 30. i 31. siječnja 2014.

30. siječnja 2014. započeo je radom sastanak gvardijana naših samostana s upravom Provincije. Bilo je prisutno 19 redovnika: fra Ljudevit Maračić, provincijal, fra Miljenko Hontić, generalni definitor CEC-a, fra Josip Blažević, vikar Provincije, magister klerika i predstojnik Hrvatskog Areopaga, fra Augustin Kordić, tajnik Provincije, fra Ivan Bradarić, provincijski egzaktor, magister sjemeništaraca i urednik Veritasa, fra Ivan Radeljak, provincijski ekonom, fra Ilija Miškić, definitor i gvardijan samostana sv. Antuna u Vinkovcima, fra Zdravko Tuba, gvardijan u Cresu i magister postulanata, fra Tomislav Glavnik, gvardijan i župnik u Molvama, fra Martin Dretvić, gvardijan i župnik u Novom Marofu, fra Đuro Vuradin, gvardijan samostana sv. Franje u Puli, fra Krunoslav Kemić, gvardijan i župnik u sv. Ivana u Puli, fra Nikola Jureta, gvardijan i župnik u Sisku, fra Žarko Relota, vikar samostana i župnik u Splitu, fra Marko Vrdoljak, gvardijan u Vinkovcima-Novo selo*, fra Tomislav Cvetko, gvardijan i župnik u Zagrebu (Bijenik), fra Damjan Glavaš, gvardijan u Visu, fra Ivan Kovačević, zamjenik fra Paška Mandurića za pastvu u Njemačkoj, i fra Željko Klarić, provincijski promicatelj za zvanja.

Susret je započeo u 9 sati molitvom Srednjeg časa (časoslov). Nakon molitve sve prisutne je pozdravio fra Ljudevit Maračić, provincijal; govorio je o šestogodišnjem planu našeg Reda i preporučio o ovome knjižicu na hrvatskom jeziku. Fra Josip Blažević održao je razmatranje o trajnoj formaciji. – Potom je fra Miljneko Hontić govorio o obnovi Konstitucija našeg Reda. One bi mogle stupiti na snagu na izvanrednom generalnom kapitulu 2018. godine. Inače Konstitucije nisu mijenjane još od 1984. godine. – Fra Ljudevit, provincijal, dao je, potom, statistički pregled naše Provincije. Sa novacima Provincija ima 75 članova, od toga svećenika 62, klerika bogoslova 8 (s fra Vladimirom Vidovićem, đakonom), itd. Uslijedila su izvješća provincijskih dužnosnika. Najprije su dali izvješća za 2013. godinu fra Ivan Bradarić, provincijski egzaktor, i fra Ivan Radeljak, provincijski ekonom. Fra Ivan Radeljak dao je o Pučkoj kuhinji, koja svakodnevno, osim blagdana, osigurava oko 600 obroka za siromahe. Iznio je i poteškoće s kojima se sada susreće Pučka kuhinja. – Fra Željko Klarić govorio je o učinjenom u pogledu duhovnih zvanja: grupe preko ljeta u Cresu, Dani otvorenih vrata, susreti ministranata, duhovne vježbe za ministrante, itd. – Fra Zdravko Tuba govorio je o dva sadašnja novaka u Asizu za vrijeme njihovog boravka u Cresu kao postulanata. – Fra Ivan Bradarić izvijestio je o sadašnja dva sjemeništarca. Rekao je kako Mala sjemeništa i kod drugih redova i družbi sve više opadaju. – Fra Josip Blažević izvijestio je o stanju u klerikatu: 7 klerika-bogoslova i đakon fra Vladimir Vidović. – Potom je fra Josip Blažević izvijestio o Hrvatskom Areopagu. – Fra Ivan Bradarić izvijestio je o listu Veritasu, o nekim poteškoćama pred kojima se sada ovaj list nalazi. – Potom su u 16,22 sata uslijedila izvješća gvardijana o našim samostanima. – Išlo se abecednim redom. Prvi je na redu bio Cres. Fra Zdravko Tuba izvijestio je o stanju u samostanu sv. Franje. Tamo žive samo dva redovnika: on i fra Ferdinand Ćavar. Ovom samostanu pripada i fra Maksimilijan Herceg, ali zbog bolesti već duže vrijeme on živi u samostanu Svetog Duha u Zagrebu. – Fra Tomislav Glavnik izvijestio je o samostanu i župi u Molvama. Govorio je i o krađi u crkvi koja se dogodila 5. srpnja 2013. – Fra Martin Dretvić izvijestio je o braći u Novom Marofu i pastoralnom radu u Molvama, o fra Igoru Horvatu koji je župnik u Mađarevu.– Fra Đuro Vuradin izvijestio je o samostanu sv. Franje u Puli.– Fra Krunoslav Kemić izvijestio je o samostanu i župi sv. Ivana Krstitelja u Puli. – Fra Nikola Jureta, koji je sada sa zdravljem dobro, izvijestio je o samostanu i župi u Sisku-Galdovu. – Fra Žarko Relota govorio je u ime gvardijana fra Pere Džida o stanju u samostanu i župi. – Fra Ljudevit Maračić, provincijal, pročitao je izvještaj fra Nikole Roščića, v. d. gvardijana u samostan sv. Franje u Šibeniku, o stanju u ovom samostanu. – Fra Ivan Kovačević pročitao je izvještaj fra Paša Mandurića, delegata za našu braću u Njemačkoj, o tamošnjim hrvatskim katoličkim misijama koje su povjere Provinciji. – Nakon svakog izvještaja razvila se diskusija. – Zasjedanje ovog dana završilo je molitvom Večernje.

31. siječnja u 9 sati nastavljen je rad ovog sastanka. U 7,30 sati sudionici ovog sastanka slavili su sv. Misu u kapeli bogoslova. Misu je predvodio i homiliju fra Miljenko Hontić, generalni asistent CEC-a. – Fra Marko Vrdoljak izvijestio je o samostanu i župi Bezgrješnog Srca Marijina u Vinkovcima. – Fra Ilija Miškić izvijestio je o samostanu sv. Antuna u Vinkovcima. Samostan se osvježio dolaskom fra Josipa Petonjića, koji je animirao više stvari. – Fra Damjan Glavaš na vrlo životopisan način izvijestio je o samostanu sv. Jere u Visu. – Fra Tomislav Cvetko dao je izvještaj o samostanu Svetog Duha u Zagrebu. Izvještaj o župi sv. Antuna, koji je napisao fra Martin Jaković, župnik, pročitao je fra Ivan Bradarić. A izvještaj o župi sv. Maksimilijana Kolbea na Bijeniku dao je fra Tomislav Cvetko. – Na koncu sastanka fra Ljudevit, provincijal, rekao je kako se ove godine ne može učiniti uobičajeno planiranje, jer je pred nama Provincijski kapitul. No ipak je potaknuo braću da sudjeluju u duhovnim vježbama (Zagreb, 9-14. veljače, i Cres, 22-27. lipnja); a duhovne asistente OFS-a i Frame potakao je da sudjeluju na nacionalnom tečaju za asistente u Samoboru, 24-26. veljače ove godine. Rad je završio molitvom u 11,30 sati.

* Ispričavam se fra Ivanu Poletu, župniku BSM u Vinkovcima, što je bio krivo označen župnik u Vinkovcima. (fra Augustin)

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV