Objavljena nova knjiga: „Zaboravljeni poroci“

Ovih dana „Veritas“ je objavio knjigu „Zaboravljeni poroci“, djelo našega subrata fra Ljudevita Maračića. Na 212 stranica nešto većeg formata, u ukusnoj opremi, koja i inače u posljednje vrijeme odlikuje novija izdanja naše izdavačke kuće „Veritas“, autor je prikupio svoje priloge-eseje koje je tijekom posljednje tri godine redovito objavljivao u spomenutom mjesečniku, ponešto doradio i razradio, i ponudio privlačno djelo, koje po naslovu to zasigurno i nije. Radi se naime o sedam glavnih grijeha, kako ih navode svi katehetski priručnici.

Glavni izvor za građu uvrštenu u ovu knjigu fra Ljudevitu je ponajprije poslužio biblijski zdenac mudrosti, osobito potkrijepljen naukom i praksom otačke predaje i crkvenog učiteljstva, posebno sadržanog u Katekizmu Katoličke crkve. Naročitu pažnju privlače brojni citati i epizode od vremena stare grčko-rimske kulture i književnosti, sve do naših dana. Kao posebni vodič kroz djelo čitateljevu pažnju prati i usmjeruje nepatvoreni kršćanski refleksivni pjesnik, Firentinac Dante Alighieri, koji svojim lirskim zapažanjima u većini poglavlja dovodi do jasnog zaključka.

Knjiga ima dva veća dijela. U prvome se govori općenito o porocima, s različitih vidika, a u drugome, poduljem dijelu, na red dolazi svaki porok, po redu koji poznamo iz niske o sedam glavnih grijeha. Uvodnu misao za ovo djelo napisao je poznati domaći duhovni pisac Stjepan Lice, koji na sebi svojstven način isprepleće koloplet glavnih grijeha i poroka s njima suprotstavljenim vrlinama i krepostima, najavljujući dakako pobjedu dobra.

Predviđeno je da djelo bude predstavljeno u Dvorani sv. Franje na zagrebačkome Svetom Duhu, u utorak, 17. prosinca navečer.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV