Nova Internet stranica zbora Kolbe

Nastankom mjuzikla o životu sv. Maksimilijana Kolbea „Život za život“, koji je početkom 2013. svojim izvedbama privukao golem broj gledatelja, novooformljeni zbor iz mjuzikla prozvao se istim nazivom „Zbor Kolbe“. Isprva je brojne informacije o mjuziklu, zboru i njegovim nastupima donosio Veritas – Glasnik sv. Antuna Padovanskoga na svojim Internet stranicama. Budući da je Zbor Kolbe skupa sa glazbenim sastavom Novo svitanje krenuo u pripremu novoga mjuzikla „Uskrsli“ i potrebe informiranja su porasle. U tu svrhu izrađena je nova Internet stranica www.zborkolbe.hr koja je preuzela sve postojeće sadržaje i informacije, ali je bitno obogaćena novim sadržajima. Glavna svrha ove web stranice je informirati širu publiku o svim nastupima dvaju mjuzikla čiju okosnicu čini zbor Kolbe, predstaviti izvođače i sudionike ovih zahtjevnih projekata te donositi izvješća i pratiti rad ansambla.

Pokrovitelj zbora Kolbe i dvaju mjuzikla je Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca i župa sv. Antuna Padovanskoga iz Zagreba.

zbor_kolbe

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV