Saziv provincijskog kapitula

Provincijalni ministar, fra Ljudevit Maračić, u subotu, 14. rujna o. g., primio je službeno SAZIVNO PISMO, kojim generalni ministar Reda, fra Marco Tasca, najavljuje i saziva idući redoviti provincijski kapitul Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, s početkom 9. ožujka iduće godine. Prema zaključku izglasanom na kraju prehodnoga kapitulskog sabora iz 2010. godine, Provincijski će se kapitul 2014. održavati u zagrebačkom samostanu Svetog Duha. Prenosimo u cijelosti Sazivno pismo o. Generala, u hrvatskom prijevodu:

Predragi brate,

Budući da je pristiglo vrijeme za izbor provincijalnog ministra i ostalih poglavara i dužnosnika Hrvatske provincije sv. Jeronima, sazivam Redoviti provincijski kapitul u dane 9. ožujka 2014. i sljedećih dana, u mjestu koje će odabrati Provincijski definitorij.

Pojedinoj braći koja moraju sudjelovati u kapitulskim radovima pobrinut će se naznačiti da se određenog dana nađu na naznačenome mjestu, jedino ako ne budu spriječeni teškim razlogom, koji treba predstaviti predsjedniku Kapitula.

a) Izbornici redovitoga provincijskog kapitula, prema propisu Ustanova našeg Reda br. 183,2, jesu:
po službi: Generalni ministar ili njegov zastupnik, Provincijalni ministar, bivši provincijalni ministar koji je na posljednjem redovnom kapitulu završio svoju službu, provincijski definitori.
po izboru: Zastupnici izabrani prema Generalnim statutima.

b) Provincijski ministar neka što prije naredi svoj braći Provincije da pristupe izboru zastupnika prema prethodno odabranoj shemi, vjerno se držeći toga.

c) Kapitulske sjednice neka se odvijaju prema propisima Ustanova i Direktorija za slavljenje provincijskog kapitula. Ostalo će rasporediti predsjednik kapitula, koji ima i ovlast razriješiti svojim autoritetom sumnje koje bi mogle iskrsnuti pri tumačenju kapitulske procedure. Istom predsjedniku treba predati, u dvostrukoj kopiji, sva izvješća, jedno za Generalni arhiv Reda, drugo za Provincijski arhiv.

d) Zapisnik kapitula, koji vodi tajnik kapitula, preveden na talijanski jezik, treba što prije odaslati Generalnom tajništvu.

Prvog dana kapitula neka se u svakom samostanu Provincije slavi misa Duha Svetoga da se isprosi božanska pomoć.

U međuvremenu, dok zazivam od Gospodina sretan ishod skoroga provincijskog kapitula, od sveg srca šaljem tebi i svoj braći tvoje Provincije serafski blagoslov.

Rim, kod Svetih apostola, 14. rujna 2013.

Fra Marco Tasca, generalni ministar

Fra Vincenzo Marcoli, generalni tajnik

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV