Papina poruka kapitulu Reda

1

Prepoštovanom o. MARKU TASCA,

generalnom ministru Reda Male braće konventualaca

 

Prigodom vašega 200. Generalnoga kapitula, koji se upravo održava u Asizu, želim se duhovno povezati s vama koji proživljavate ovaj trenutak milosti: Vama, dragi brate, i svim kapitularcima upućujem svoje srdačne pozdrave. Vi ste nakanjeni obnoviti Konstitucije i Norme svojeg Instituta da biste ih prilagodili crkvenim potrebama. Takva zadaća pobuđuje osobitu važnost, jer se radi o predstavljanju cjelokupnoj redovničkoj Obitelji polazišnih tekstova po kojima će svatko morati suobličiti vlastito iskustvo bratskog i apostolskog života. Bog neka blagoslovi ove vaše namjere! Da bi to bilo plodonosno, treba vjerno očuvati duhovnu baštinu vašeg Utemeljitelja i Oca, svetog Franje Asiškog, na poseban način njegovu vjeru, njegovu povezanost u svemu i po svemu s Kristom i njegovom voljom, sa svrhom da bi se slijedio njegov nauk i tragovi (usp. NPr 1,1; 22,2). Budite brižljivi djelatnici u služenju današnjim ljudima, često izgubljenima u pustinjama svijeta, te ih podržavajte u vjeri.

Mnogi kršćani, na žalost, posjeduju slabu, gotovo ugašenu vjeru, ograničavaju se na uopćeno i nezauzeto vjerovanje, ili se pak hrane samozadovoljavajućim duhovnim oblicima koji su zatvoreni nadnaravnome, ukoliko se ne dogodi da se čak udalje od vjere otklanjajući i samo pitanje Boga. Vaš je zadatak ovima pokazati „uspravnu vjeru“, koja je dar Višnjega i koju uvijek prate „pouzdana nada i savršena ljubav“ (usp. Molitvu pred raspelom, 1: FF 276), te tako uzmognu sjediniti vlastito bivovanje u Bogu i dati punu podršku humanizaciji osobnog i društvenog života.

U tu svrhu od pomoći vam je „Godina vjere“, koja za sve vjernike predstavlja „poziv na autentično i obnovljeno obraćenje Gospodinu“ (Pismo Porta fidei, 6). Vaš život posvećenih jedino vjera čini mogućim i opravdanim. U stvari, ne odabiru se zavjeti poslušnosti, siromaštva i čistoće u sebi i radi sebe, već ukoliko izražavaju dar posvemašnjeg bivovanja u nasljedovanju živoga Krista. Volja da u svoj svojoj predstavljajućoj zbijenosti prihvatite oblik Kristova života (usp. Vita consecrata, 14; 16; 18; 22; 29; 31) uvrštava vas u „povlašteni put prema svetosti“ (Isto, 35) i postavlja u Crkvu kao prethodnike i stražare kršćanskog puka upravljenog prema budućim dobrima (usp. 13. Sinoda biskupa, Poruka Božjem narodu, 7). Ako dakle za svakoga kršćanina važi poziv da vjera nije nikada otpisana (usp. Porta fidei, 2), sjetite se stalno da je za vas vjera pretpostavka, žarište, ritam, ognjište, dah života, bilo na osobnoj razini bilo u brtskom životu.

Nedavna sinidalna skupština o novoj evangelizaciji pretražila je obzorja kršćanskog poslanja u suvremenom svijetu. Proživljavamo vremena koja traže da se premisli evanđeoski navještaj unutar novih scenarija koji nisu uvijek povoljni za sijanje vjere. Znajte prihvatiti izazov kulturalnih preobrazbi u tijeku, odgovarajući na kretaivni način hitnim potrebama sveopće Crkve. Naše vrijeme traži jednostavno i izravno naviještanje Evanđelja, učinjeno blago i hrabro, kao i odvažnu inkulturaciju vjere koja će se znati povezati s istinom i ljubavlju.

Da biste sve to ostvarili, vi franjevci konventualci, imate na raspolaganju duboke korijene svoje karizme i dugotrajnu prošlost ispisanu od hrabrih svjedoka Krista i njegova Evanđelja. Na tom tragu pozvani ste hodati obnovljenim žarom, koji će vas potisnuti, uz proročku slobodu i mudri razbor, na odvažne apostolske putove, njegujući usku suradnju s biskupima i ostalim sastavnicama crkvene zajednice. Prostrano obzorje evangelizacije i hitna potreba da se posvjedoči evanđeoska poruka svima, bez razlike, predstavlja područje vašeg apostolata. Mnogi još iščekuju da upoznaju Isusa, jedinog Spasitelja ljudi, a mnoge situacije nepravde i moralnoga kao i materijalnog raspadanja tiču se i vjernika. Zbog toga je nadasve potrebno podržavati stalno zajedništvo s Gospodinom, u promatranju njegova lica u molitvi, kao i u autentičnome osobnom i zajedničarskom obraćenju. Samo su srca posve otvorena djelovanju Milosti u stanju tumačiti znakove vremena i poslušati pozive čovječanstva potrebitog nade i mira.

Dragi franjevci konventualci, neka uvijek u raznim područjima vašeg crkvenog služenja odsijeva prianjanje Kristu i njegovu Evanđelju. Neka vas Bezgrešna Djevica štiti, pomaže i bude sigurnom voditeljicom hoda vaše redovničke Obitelji, da bi ova mogla izvršiti svaki projekt dobra. S tim željama, dok vam jamčim svoj ljubazni spomen u molitvi za svakog od vas i vaš kapitulski rad, od srca vam udjeljujem svoj blagoslov, koji rado proširujem na sav Red i na sve one koje susrećete u svojemu svakidašnjem apostolatu.

U Vatikanu, 28. siječnja 2013.

Papa BENEDIKT XVI.

 


Galerija

 

{gallery}vijesti/kapitul_2013_b{/gallery}

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV