Nova generalna uprava Reda franjevaca konventualaca

GU

U nastavku rada Generalnog kapitula Reda franjevaca konventualca koji se održava u Asizu, dana 30. siječnja 2013. godine izabrana je nova generalna uprava Reda ili generalni definitorij. Za generalnog vikara izabran je fra JerzyNorel koji dolazi iz Poljske provincije svetoga Maksimilijana, za generalnog tajnika izabran je fra VincenzoMarcoli iz Padovanske provincije svetoga Antuna, potom su birani generalni asistenti za pojedina područja. Fra JacekCiupiński generalni asistent za Istočnu Europu, fra TadeuszŚwiątkowski generalni asistent za Afriku, fra Jude Winkler generalni asistent za Sjevernu Ameriku, Englesku i Irsku, fra Jorge Rolando Fernández generalni asistent za Latinsku Ameriku, fra Benedetto Baek generalni asistent za Aziju i Australiju, fra Joaquín Ángel Agesta Cuevas generalni asistent za Mediteran te naš fra Miljenko Hontić generalni asistent za Srednju Europu.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV