200. generalni kapitul Reda

assisi_kapitul

U Svetom asiškom samostanu, pri grobu sv. Franje, održava se redoviti generalni kapitul Reda franjevaca konventualaca, 200. po redu. Na njemu sudjeluje stotinjak kapitularaca, od kojih 88 ima pravo izbora. Među njima su i dva predstavnika Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, fra Miljenko Hontić, generalni definitor i asistent Srednjo-europske konferencije, i fra Ljudevit Maračić, provincijalni ministar. Generalni kapitul traje mjesec dana: od 19. siječnja do 18. veljače 2013.

Izbor novoga generalnog ministra Reda predviđen je 29. siječnja. Dotad će se Kapitul uglavnom baviti analizom proteklog razdoblja, a nakon izbora nove generalne uprave Reda, uslijedit će rad na programiranju i paniranju rada u novome šestogodištu. Glavni i zapravo jedini prioritet Reda u tom razdoblju trebala bi biti temeljita obnova Konstitucija (Ustanova) Reda, na čemu se radi već nekoliko godina. Osim toga, kapitularci bi trebali odobriti obnovljeni dokument o odgoju u Redu (Disciplinato francescano) i novi dokument o obrazovanju (Ratio studiorum). Na dnevnom redu nalazi se i osnutak nove provincije Reda (Meksiko), kao i spajanje više provincija u Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Za praćenje rada i događanja na Kapitulu mogu se pregledati web-stranice Reda: www.francescani.net

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV