Nova knjiga fra Nikole Roščića “Isus Krist u Islamu”

Isus_Krist_u_islamu

Ovih je dana u vlastitoj nakladi izašla knjiga «Isus Krist u Islamu» fra Nikole Roščića. O razlozima i povodu pisanja i objavljivanja ove knjige najbolje tumačenje je dao sam autor.

„Ovaj ogled o Isusu Kristu u Islamu vjerojatno nikada ne bi
bio napisan niti ugledao svjetlo dana da ne nosim redovničko ime
po svetom  mučeniku Nikoli Taviliću rodom iz Šibenika, da nisam aktivno sudjelovao u njegovom proglašenju svetim u Rimu 1970. godine te da sada ne živim u svečevom rodnom gradu i njegovu zavičajnom šibenskom samostanu i crkvi koja je ujedno Nacionalno svetište svetoga Nikole Tavilića koji je podnio mučeništvo u Jeruzalemu davne 1391. godine. Poznata je  činjenica kako se Nikola sa svoja tri subrata, nakon temeljite pripreme, svjesno i odgovorno odvažio da na glavnom trgu trojako svetog grada, tada pod punom vlašću muslimana, navijesti Isusa Krista kao jedinog Spasitelja. Odmah su bili uhićeni, pred jeruzalemskim kadijom preslušani
i stavljeni pred zahtjev da  poreknu što su u proglasu i propovijedi izrekli. Kako to nisu učinili, podnijeli su 14. studenoga 1391. godine mučeničku smrt. Otud i toga radi moje zanimanje za kur’anski nauk o Isusu Kristu u kontekstu višestoljetnih povijesnih zbivanja sve do suvremenih prijepora i aporija. Ovim se uratkom želim odužiti dičnom mučeniku i to upravo ovdje u njegovu šibenskom samostanu
i njegovom nacionalnom svetištu.“

„Ovaj ogled o Isusu Kristu u Islamu vjerojatno nikada ne bibio napisan niti ugledao svjetlo dana da ne nosim redovničko imepo svetom  mučeniku Nikoli Taviliću rodom iz Šibenika, da nisam aktivno sudjelovao u njegovom proglašenju svetim u Rimu 1970. godine te da sada ne živim u svečevom rodnom gradu i njegovu zavičajnom šibenskom samostanu i crkvi koja je ujedno Nacionalno svetište svetoga Nikole Tavilića koji je podnio mučeništvo u Jeruzalemu davne 1391. godine. Poznata je  činjenica kako se Nikola sa svoja tri subrata, nakon temeljite pripreme, svjesno i odgovorno odvažio da na glavnom trgu trojako svetog grada, tada pod punom vlašću muslimana, navijesti Isusa Krista kao jedinog Spasitelja. Odmah su bili uhićeni, pred jeruzalemskim kadijom preslušanii stavljeni pred zahtjev da  poreknu što su u proglasu i propovijedi izrekli. Kako to nisu učinili, podnijeli su 14. studenoga 1391. godine mučeničku smrt. Otud i toga radi moje zanimanje za kur’anski nauk o Isusu Kristu u kontekstu višestoljetnih povijesnih zbivanja sve do suvremenih prijepora i aporija. Ovim se uratkom želim odužiti dičnom mučeniku i to upravo ovdje u njegovu šibenskom samostanui njegovom nacionalnom svetištu.“

Knjiga se može naručiti na adresi samostana sv. Frane u Šibeniku ili Veritasa.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV