Pripreme za svečane zavjete

0020

Ovogodišnji kandidati za polaganje svečanih zavjeta u svim franjevačkim provincijama na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine prošli su zajedničke pripreme u trajanju od mjesec dana. Pripreme su održane od 31. srpnja do 25. kolovoza na različitim lokacijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Praksa održavanja zajedničkih priprema svih kandidata s područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine postoji već duže vremena, s time da se domaćin svake godine mijenja. Ove godine organizator i domaćin priprema bila je Provincija Presvetoga Otkupitelja iz Splita.  Ovogodišnje pripreme okupile su sedamnaestoricu mladića koji će ove jeseni položiti svečane zavjete svaki u svojoj Provinciji i Redu. Najviše kandidata za svečane zavjete imala je Hercegovačka provincija i to čak petoricu: fra Dario Galić, fra Antonio Šakota, fra Goran Azinović, fra Ivan Marić i fra Hrvoje Miletić, Zagrebačka provincija svetoga Ćirila i Metoda imala je četvoricu kandidata: fra Danijel Patafta, fra Zdravko Čukelj, fra Marko Živković i fra Davor Filko, zatim je slijedila Bosanska Provincija s trojicom kandidata: fra Ivan Pilić, fra Davor Petrović i fra Mario Katušić; Trećoredci su imali dvojicu kandidata: fra Hrvoje Perković i fra Marin Matančić; Splitska, Zadarska i Provincija svetoga Jeronima franjevaca konventualaca imale su po jednog kandidata: fra Kristijan Šilić, fra Bojan Rizvan i fra Vladimir Vidović.

Pripreme su bile podijeljene u tri veća tematska ciklusa. Prvi dio priprema kandidati su proveli u Asizu i okolici s ciljem obilaska izvornih franjevačkih mjesta i upoznavanja bogate zajedničke baštine.

Drugi ciklus priprema, održan je u Splitu u samostanu fra Ante Antića, u sklopu kojega se nalazi klerikat Provincije Presvetog Otkupitelja. U ovome dijelu priprema, kandidati su imali dnevno po jedno predavanje različite tematike, s naglaskom na franjevačku karizmu i duhovnost. Posebno su bili obrađivani zavjeti poslušnosti, siromaštva i čistoće. Tijekom boravka u Splitu, kandidati su hodočastili na otok Visovac i u Sinj za Veliku Gospu.

Posljednji tjedan priprema, ili treći tematski ciklus, bio je rezerviran za duhovne vježbe koje su se održale u karmelićanskom samostanu sv. Ilije u mjestu Zidine na Buškom jezeru u Bosni i Hercegovini. Voditelj duhovnih vježbi bio je fra Ante Vučković, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

 


Galerija

 

{gallery}vijesti/pripreme_zavjeti{/gallery}

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV