Održan Izvanredni provincijski kapitul

0009

U Zagrebu (Samostan Svetog Duha), od 21. do 23. svibnja 2012. održan je Izvanredni provincijski kapitul radi razmatranja i preispitivanja nekih djelatnosti i nazočnosti Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca. Sudjelovala su sva braća kao i na Redovitom kapitulu, uz izuzetak fra Mije Jozanovića, koji je pismeno ispričao svoj izostanak zbog zdravstvenih razloga. U radu ovoga Kapitula sudjelovao je dva prva dana i fra Marco Tasca, generalni ministar našeg Reda.

U uvodnom dijelu Kapitula fra Ljudevit Maračić, provincijalni ministar, održao je duhovni nagovor na temu „Naš apostolat u školi sv. Franje Asiškoga“, u kojemu je prikazao sadržaje a potom i oblike franjevačkog apostolata. U završnom dijelu razmatranja prenio je novija iskustva radikalnijeg povezivanja franjevačkog rada i duhovnog života u franjevačkoj zajednici Cholet naše Francuske provincijske kustodije.

1. Prvi dio kapitulskog rada, prema smjernicama prethodnoga Redovitog kapitula, bio je posvećen  preispitivanju naših djelatnosti i nazočnosti, o čemu je prethodno u Provinciji provedena anketa, na koju je odgovorilo dvije trećine svećenika. Nijedan od ponuđenih prijedloga nije dobio potrebnu većinu, čak je znatnom većinom odbačen, pa u svemu ostaje „status quo“, dakle, nije usvojena nijedna od ponuđenih mogućnosti promjene.

Provincijalni ministar je potom predstavio najnovije stanje naših djelatnosti i nazočnosti u Njemačkoj i Americi. Zbog toga je na kapitulu kao promatrač sudjelovao fra Kristofor Ćorić, zastupnik američke braće, a u nemogućnosti da na kapitulu bude i delegat naše braće koja djeluju u Njemačkoj, Provincijal je predstavio sadržaj nedavnog razgovora s fra Josipom Bebićem, ravnateljem Hrvatske inozemne pastve, koji je informirao o postojećim teškoćama, ali i potrebi da i nadalje braća djeluju u povjerenim im  misijama i župama, s čime se i Kapitul složio, uz odluku da se ne povlače braća, ali uz preporuku da se u bližoj budućnosti ni ne šalju nove snage.

2. Drugi dio Kapitula pozabavio se ispitivanjem mogućnosti prihvaćanja i uvođenja nekih oblika osiguranja za braću. Ponuđeno je nekoliko modela, o čemu je izvijestio fra Ivan Radeljak, provincijski ekonom. Budući da je teško bilo usuglasiti raspravu, na prijedlog o. Generala, Predsjedničko vijeće je predložilo da se glasuje općenito o osnivanju fonda, a u međuvremenu, do sljedećega Redovitoga provincijskog kapitula, neka Definitorij razradi precizniji pravilnik o tom fondu, koji će biti razmotren i odobren na idućem provincijskom saboru. Izglasavanjem prihvaćen je prijedlog da u taj fond sva braća svećenici mjesečno uplaćuju iznos u visini od pet misnih intencija. Rok stupanja na snagu ove odredbe odredit će Provincijski definitorij.

3. Treći dio rada Izvanrednoga provincijskog kapitula bio je posvećen razmatranju statuta/pravilnika „Hrvatskog areopaga“. U raspravu je uveo fra Josip Blažević, voditelj centra „Hrvatski areopag“ i predstavio pripremljeni tekst statuta. U opširnoj diskusiji došlo se do zaključka da se jednoj skupini braće povjeri pravna „lektura“ i dotjera nacrt teksta, kako bi se na idućem Redovitom provincijskom kapitulu za dvije godine braća kapitularci mogli izjasniti i eventualno odobriti nacrt djelovanja ovoga centra koji je naša Provincija osnovala pred deset godina, a kao svrhu ima proučavanje novih religioznih pokreta i promicanje međureligijskog dijaloga.

U završnom dijelu Kapitula Provincijalni ministar upoznao je Kapitul s odlukom ss. franjevki misionarki da se zbog smanjenja broja sestara od jeseni povlače iz našega creskog samostana sv. Frane. Prisutni gvardijani potaknuti su da do kraja mjeseca, ako ikako mogu, dostave Generalnoj kuriji odgovore na anketu u vezi s obnovom Konstitucija, budući da do ovog trenutka nijedan samostan to nije učinio, što je potvrdio i fra Miljenko Hontić, generalni definitor. Provincijal je podsjetio na sudjelovanje u drugom turnusu duhovnih vježbi, sredinom lipnja u Cresu, kao i održavanje II. Pastoralnog kolokvija potkraj lipnja. Najavljena je provincijalova vizitacija tijekom listopada i studenoga ove godine. S obzirom na vizitaciju generalnog ministra, ona se održava jednom u šestogodištu, pa je neće ni biti u preostalom dijelu ovog četverogodišta.

Euharistijsko slavlje prvog dana Kapitula u kapeli Svetog Duha predvodio je i održao prigodni nagovor fra Josip Blažević, drugog dana u crkvi sv. Antuna slavlje je navečer predvodio fra Miljenko Hontić, a propovijedao generalni ministar fra Marco Tasca, dok je završnog dana misno slavlje u crkvi  ss. klarisa u Mikulićima predvodio fra Ljudevit Maračić, i tom je prigodom sestrama uručen novčani prilog-dar naše Provincije u povodu Klarine godine.


Galerija

 

{gallery}vijesti/kapitul_2012{/gallery}

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV