Pred stotinu godina

1912

 

U arhivu Provincijalata nalazi se zasigurno najstarija fotografija našeg novicijata.
Fotografija prikazuje skupinu novaka naše provincije u Cresu 1912. godine.
Uz šestoricu novaka nalazi se njihov magistar fra Ignacije Aljinović.
Njihova su imena: fra Luigi Bellemo, fra Ljudevit Bravdica, fra Rafael Gršković, fra Jakov Perić, fra Grgo Peroš i fra Ambroz Vlahov (prema njegovoj napomeni, to je njegova prva fotografija).
Radujemo se našim novacima pred stotinu godina.

U arhivu Provincijalata nalazi se zasigurno najstarija fotografija našeg novicijata. Fotografija prikazuje skupinu novaka naše provincije u Cresu 1912. godine. Uz šestoricu novaka nalazi se njihov magistar fra Ignacije Aljinović. Njihova su imena: fra Luigi Bellemo, fra Ljudevit Bravdica, fra Rafael Gršković, fra Jakov Perić, fra Grgo Peroš i fra Ambroz Vlahov (prema njegovoj napomeni, to je njegova prva fotografija). Radujemo se našim novacima pred stotinu godina.

 

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV