Nova knjiga našega fra Stanka Mijića

Kristoterapija

Fra Stanko Duje Mijić: DUHOVNE VJEŽBE – Kristoterapija. Duhovne vježbe u šest dana, predviđene uglavnom za Bogu posvećene osobe, prikladne i za vjernike laike, jer se u razmatranjima mogu prepoznati i pronaći vrijednosti i pristupi koji vrijede za sve vjernike. Nakon što je 2010. „Glas Koncila“ objavio autorove propovijedi za čitanja svih liturgijskih slavlja, isti izdavač sada objavljuje ovo djelo koje ima 242 stranice. Stoji 100 kn, a narudžbe prima izdavač.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV