Internet stranice creskoga samostana

cres

Ovih su dana proradile nove Internet stranice creskoga samostana (www.cres-samostan.com). Dizajn je izradio mladi web i grafički dizajner iz Novog Marofa, mag. ing. techn. graph. Nikola Volarić na ideju gvardijana samostana fra Zdravka Tube. Nikola je povremeni suradnik našega Veritasa, a do sada je već pružao usluge dizajna i drugima u našoj Provinciji. Izradio je obnovljene stranice Provincije (www.ofmconv.hr) stranice naših bogoslova (www.bogoslovi.ofmconv.hr) stranice za župu Novi Marof (www.zupanovimarof.com) te stranice frame (www.framanovimarof.com i www.frama-portal.com), čiji je i Nikola član.

Nove stranice donose sadržaje vezane uz samostan, njegovu povijest, umjetnost i djelatnosti. Posebnost novih stranica je predstavljanje samostana kao oaze mira i odmora. Vjerujemo da će ovaj pokušaj i nastojanje creske braće pridonijeti boljoj promidžbi razgranate djelatnosti samostana.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV