Sretan Uskrs

Uskrs2011
Blagdan što ga cijeli svijet slavi, radosni je usklik životu.
Neka i na sve vas siđe zraka Božjega svjetla
koje otvara oči naše vjere,
rastapa hladnoću našega srca
i prosvjetljuje um da se otvorimo Božjoj beskonačnosti.
Neka sve nas, sada i u vječnosti, grije svjetlo Božje ljubavi.
Sretan Uskrs!
 
Blagdan što ga cijeli svijet slavi, radosni je usklik životu.
Neka i na sve vas siđe zraka Božjega svjetla
koje otvara oči naše vjere,
rastapa hladnoću našega srca
i prosvjetljuje um da se otvorimo Božjoj beskonačnosti.
Neka sve nas, sada i u vječnosti, grije svjetlo Božje ljubavi.

Sretan Uskrs!

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV