Tečaj za duhovne asistente FSR-a i Frame

DSC_7470

U samoboru je od 21. do 23. veljače 2011. Održan V. nacionalni tečaj za duhovne asistente Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Na susretu se okupilo 50-tak franjevaca svih provincija Hrvatske i Bosne i Hercegovine te nekoliko sestara redovnica.

U organizaciji Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži u Hrvatskoj, te nacionalni duhovni asistenti FSR-a i FRAMA-e u Bosni i Hercegovini od 21. do 23. veljače u Kući susreta Tabor u Samoboru je održan V. nacionalni tečaj za duhovne asistente na temu “Narav ‘zavjetovanja’ i ‘obećanja’ te osjećaj pripadnosti”.

Na susretu se okupilo 50-tak duhovnih asistenata i nekoliko sestara redovnica koje također obnašaju službu duhovnih asistenata. Pozdrave na početku susreta su uputili fra Željko Železnjak, OFM, provincijal Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda i s. Branka Černugelj, ministra Zagrebačkoga područnog bratstva, ističući kako “svi oni koji rade s članovima FSR-a i FRAMA-e vide da je to neizmjerno bogatstvo koje nam je darovano na služenje Bogu i ljudima”.

U ime nacionalnih duhovnih asistenata sudionicima se obratio fra Zvonimir Brusač, TOR i fra Mato Topić, nacionalni duhovni asistent FSR-a u Bosni i Hercegovini.

O temi “Teologija laikata i vjernici laici u Crkvi danas” govorio je fra Stipe Nimac, profesor pastoralne teologije na KBF-u u Splitu, a o „Naravi, sadržaju i pravnim aspektima zavjetovanja u Franjevačkom svjetovnom redu” govorio je fra Zvonimir Brusač, TOR.

Fra Ratko Radišić, doktor kanonskog prava iz Varaždina, član Provincije sv. Ćirila i Metoda, progovorio je na temu: “Identitet Franjevačkoga svjetovnog reda prema crkvenom pravu”. Franjevački svjetovni red je “javno vjerničko društvo” i “treći red” s vlastitim karakteristikama s obzirom na vlastitu duhovnost, na autonomiji u vlastitoj upravi i na sadržaj pastoralne i duhovne asistencije koja je povjerena skrbi i odgovornosti viših franjevačkih poglavara.

O svojem životnom iskustvu u duhovnost franjevačkog svjetovnog reda progovorio je Stjepan Lice, član FSR-a iz Zagreba u temi “Svjetovna franjevačka duhovnost i osjećaj pripadnosti Franjevačkome svjetovnome redu”. Istaknuo je da FSR ima priliku svjedočiti život po Evanđelju u različitim vremenima i okolnostima i to je njegovo poslanje koje je uvijek aktualno i ima proročku dimenziju ako je autentično.

O “Naravi ‘obećanja’ i osjećaju pripadnosti u Franjevačkoj mladeži” govorio je fra Milan Krišto, OFM, iz Zagreba, predsjednik Konferencije nacionalnih asistenata Franjevačke mladeži. Predavanje je temeljio na člancima Generalnih konstitucija FSR-a (96 i 97) u kojima se definira narav i način rada Franjevačke mladeži, na dokumentu “Put franjevačkog poziva” kojega je objavilo Međunarodno vijeće FSR-a te na sadašnjem Statutu Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži.

Nakon svakog predavanja bio je rad po skupinama u kojima su se produbljivala i raspravljala pitanja koja su ponudili predavači. I na ovom tečaju se pokazao interes sudionika, posebno mlađih asistenata, i potreba da se nastavi s tečajevima koji imaju obilježja i osnovne i trajne formacije asistenata. Susret duhovnih asistenata FSR-a i FRAMA-e završio je euharistijskim slavljem koje je predvodio fra Zvonimir Brusač, TOR, nacionalni duhovni asistent FSR-a.

Na tečaju je kao nacionalni duhovni asistent FSR-a Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca sudjelovao fra Augustin Kordić, a kao nacionalni asistent Frame fra Ivan Penava. Među sudionicima tečaja su bili i fra Ljudevit Maračić, provincijal, fra Filip Musa, duhovni asistent FSR-a u Molvama i bogoslov fra Vladimir Vidović.

 

fra Ivan Penava

 


Galerija

{gallery}vijesti/Samobor{/gallery}

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV