Novi šematizam Provincije

Sematizam-2011
Upravo je objavljen novi ŠEMATIZAM 2010. koji predstavlja Hrvatsku provinciju sv. Jeronima franjevaca konventualaca posljednjeg dana upravo završene godine. Na pedesetak stranica – uz uobičajene podatke o upravi Provincije i samostanima te njihovu sastavu (s adresom i telefonskim brojevim) – Šematizam 2010. objavljuje popis braće po redoslijedu zavjetovanja i ređenju. Nalazimo i e-mail adrese neke braće, pregled imendana članova Provincije i popis preminule braće u posljednjih 20 godina (kada je umrlo 26 braće).

Prema Šematizmu 31. prosinca 2010. Provincija je imala 13 samostana i isto toliko župa, 3 hrvatske misije u Njemačkoj, 72 braće (60 svećenika, 1 đakona, 2 redovnička brata, 7 klerika jednostavnih zavjeta i 2 novaka). Prosječna starosna dob svih članova Provincije iznosi 50,70 godina, a svećenika 55,05. Petnaestak svećenika ima preko 70 godina. Izvan domovine živi i djeluje 9 svećenika Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV