Duhovna obnova za ministranate

3. do 6. siječnja 2011.

 

Ministrante koji razmišljaju o duhovnom pozivu i izbližega žele upoznati franjevački način života pozivamo na DUHOVNE VJEŽBE 3. – 6. siječnja 2011. u sjemeništu franjevaca konventualaca, Sveti Duh 31, Zagreb
Prijave i informacije: fra Ivan Penava 01/3909-206, 098/928-7039
ivanpenava@gmail.com

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV