Izborna skupština Vojske Bezgrešne u Rimu

vb-roma

Vojska Bezgrešne, udruga sa papinskim priznanjem, koju je utemeljio sveti Maksimilijan Kolbe u Rimu 1917., sad već prisutna u cijelom svijetu, živjela je vrlo važan događaj: Izvanrednu izbornu skupštinu, održanu od 11. do 16. listopada, u internacionalnom kolegiju Seraphicum u Rimu, uz sudjelovanje delegata iz različitih zemalja.

 

Tjedan u pripremi za izbore je vrijeme intenzivnog rada za određivanje glavnih smjernica koje Udruga namjerava ostvariti u sljedećih šest godina i utvrđivanje korijena u tome što je bila želja sv Maksimilijana: posveta Bezgrešnoj.

 

U vedrom ozračju i radosti, sudionici su podijelili različita iskustva, s jedne strane svatko je donio svoju kulturalnu i duhovnu „torbu“ a s druge pak strane jedan veliki ideal: privesti sve ljude Kristu preko Bezgrešne.

 

Od naših fratara su bili prisutni o. Ante Gašparić, nacionalni asistent VB u Hrvatskoj, te fra Zdravko Tuba. Na susretu je cijelo vrijeme bio prisutan i fra Željko Klarić za potrebe prevođenja s talijanskoga za fra Antu.

 

Na kraju tjedna, u subotu 16. listopada izabrano je novo vodstvo Vojske Bezgrešne koje će ovu Udrugu voditi u naradnih šest godina. Za presjednicu Vojske Bezgrešne izabrana je sestra Raffaella Aguzzoni koja pripada Misionarkama VB svetog Maksimilijana. Izabrano je i vjeće, koje je sastavljeno od članova iz različitih zemalja: fra Patrick Greenough (SAD), fra François Godefert (Francuska), fra Sebastian Quaglio (Brazil), fra Piotr Cuber (Poljska) i fra Louis Maria Schmid (Australija). Raffaelli i Vjeću kao i  cijeloj Udruzi želimo uspješan posao i dobro poslanje u marijanskom i kolbeovom duhu.

 

Iz Rima: fra Željko Klarić

 


Galerija slika

vbvb-roma-2vb-roma-3vb-roma-4 

 

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV