Samostanski kapitul

Samostanski-kapitul

Zajedničarsko razabiranje
Preispitivanje života
Bratsko ispravljanje

 

Ova se knjižica pokazuje kao odlično pomagalo kod boljega postavljanja i življenja samostanskih kapitula. Pomaže shvatiti nadasve kakav bi trebao biti pravi samostanski kapitul, otkrivajući njegove korijene u izvornome franjevaštvu, a njegovu narav u našemu zakonodavstvu. U tom smislu, dakle, donosi “ljudske i duhovne pretpostavke” za uspjeh kapitula; potom, opisuje njegovu strukturu-vrstu te predstavlja različite moguće oblike kapitula: kapitul izrade godišnjega plana, kapitul konačne provjere, duhovni kapitul, kapitul “komunikacije (prenošenja) života”. Navodi, naposljetku, i neke stvari na koje trebaju svratiti pozornost kako sudionici kapitula, tako i poglavar, odnosno, osoba koja ga animira.

 

Rim, 13. lipnja 2009.

Na blagdan svetoga Antuna

 

fra Marco Tasca

generalni ministar

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV