Posjeti provincijalnog ministra u došašću

Tijekom Došašća (po naknadnom dogovoru) posjet provincijalnog ministra braći po regijama i adventska duhovna obnova.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV