Franjevci konventualci u svijetu

Službeno glasilo Reda franjevaca konventualaca, «Commentarium Ordinis Fratrum Minorum Conventualium», sv. 1/10. objavljuje iscrpne podatke o Redu, a stanje se odnosi na dan 31. prosinca 2009. Dakle, podaci su najsvježiji.
Prema tim podacima, poljednjeg dana prošle godine Red franjevaca konventualaca imao je 4.380 članova, od toga:

17 biskupa,
2.911 svećenika,
15 stalnih đakona,
194 klerika svečanih zavjeta,
557 braće nesvećenika,
2 svećenika jednostavnih zavjeta,
515 klerika jednostavnih zavjeta,
51 brata nesvećenika jednostavnih zavjeta,
129 novaka.

U odnosu na prethodnu, 2008. godinu, brojka je smanjena za 14 pojedinaca. Najviše članova imale su provincije:

431 – Poljska, Varšava
417 – Poljska, Krakov
315 – Rumunjska
311 – Padova – Sv. Antun
194 – Poljska, Gdanjsk
133 – SAD – Sv. Antun
128 – Indonezija
116 – Zambija
110 – Indija
108 – SAD – Utješiteljica žalosnih

Prema istim podacima Hrvatska provincija imala je krajem prošle godine: 75 redovnika, od kojih 64 svećenika, 1 klerika svečanih zavjeta, 2 redovnička brata nesvećenika, i 8 klerika. Novaka nismo imali. U odnosu na prethodnu godinu, naša je Provincija smanjena za dva člana.

Vrijedno je zagledati u neke pojedinačne podatke. Najviše novaka bilo je u Poljskoj (20: sve tri provincije), Meksiku (15). Rumunjskoj (12), Indiji (10) i Zambiji (9). U cijeloj protekloj godini:

svećenički red primilo je 49 svećenika;
umro je 41 svećenik i 10 braće nesvećenika,
9 svećenika prešlo je u dijecezanski kler,
a 8 potpuno napustilo Red i svećeništvo.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV