Nova knjiga fra Špira Marasovića

Krscanska_drustvena-svijest 

«Kršćanska društvena svijest»

 

U izdanju splitske izdavačke kuće “Crkva u svijetu” nedavno je objavljena nova knjiga našega subrata fra Špira Marasovića, pod naslovom “Kršćanska društvena svijest – prilozi iz društvenoga nauka Crkve”.

U tom djelu autorovu pažnju privlače razne teme iz kršćanskoga društvenog nauka kao što su solidarnost, odgovornost, supsidijarnost, a obrađuje i aktualna pitanja kao što je problem grijeha struktura, pitanje vrednota u Hrvatskoj, mjesto muškarca u Hrvatskoj, pluralističko djelovanje…

Knjiga ima 512 stranica.

 

Iz predgovora: 

Duboko sam svjestan činjenice da mi nismo više civilizacija i kultura knjige, nego slike, što će reći da Ijudi više ne vole čitati ovakve i slične tekstove, kao što uostalom ne vole više niti slušati dugačka izlaganja, ipak ostaje činjenica da je za neka područja znanosti i za neka područja odgoja vlastite svijesti i savjesti, knjiga još uvijek nezaobilazno sredstvo. Ako se, naime, neka predavanja i mogu sažeti u “prezentacije”, točnije u malo teksta, a mnogo vizualizacije, taj se manjak teksta u izlaganju, zbog ozbiljnosti rada i dobrog rezultata, kasnije ipak mora nadomjestiti posezanjem za adekvatnom Iiteraturom, tj. za detaljnijom razradom problema koje valja rješavati. Dakako, bilo bi s moje strane neukusno i preambiciozno kad bih već sada nudio za ovdje dotaknute probleme gotova rješenja, no, kao što će se čitatelj moći uvjeriti, nisam se ustručavao iznositi vlastito viđenje i vlastite slutnje u kojem bi se smjeru ta rješenja morala tražiti. Mi smo, naime, u Hrvatskoj, što se ove teološke discipline tiče, a posebice što se tiče društvene prakse, gotovo još na samom početku. U toj činjenici nalazim dodatno opravdanje za objavljivanje i ove knjige i nadu da će nekome ipak biti od pomoći.

Autor

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV