Blagdan Bezgrešnog Srca Marijina

U vinkovačkom naselju Novo Selo u župi Bezgrešnog Srca Marijina trodnevnom pripravom vjernici se pripremaju za blagdan i patron župe.

Svete mise kroz dane trodnevnice predslave fratri samostana: fra Marko Vrdoljak, fra Jeronim Vujić, fra Alfonz Janeš. Prije svete mise je molitva krunice i litanija u čast Majci Božjoj, a u četvrtak je Euharistijsko klanjanje.

 

Na blagdan svete mise su u 7.00, 9.00, 11.00 i 19.00 sati. Svetu misu u 9.00 sati predslave fratri iz vinkovačkog samostana sv. Antuna, a misu u 11.00 sati predslavi vlč. Ivan Blaževac, kapelan Župe sv. Euzebija i Poliona. Ostale svete mise predslave braća domaćeg samostana.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV