Antunovo u Splitu

U CRKVI SV. FRANE

Devetnicu i svete mise pred blagdan sv. Antuna Padovanskoga predslave i propovijedaju fratri iz samostana sv. Frane u Splitu.

Na sam blagdan sv. Antuna mise su svaki puni sat, u 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00 i 19.00 sati.

U 16.00 sati je sveta misa za bolesnike, a predslave je oci isusovci. Misa u 17.00 sati je za djecu, koju predslavi fra Žarko Mula. Svečanu svetu misu u 19.00 sati predslavi katedralni župnik don Tomislav Čubelić.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV