Započeo Redoviti kapitul Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca

kapitul2010cres

U samostanu Sv. Frane u Cresu u ponedjeljak 26. travnja započeo je s radom redoviti kapitul Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca. Kapitulu na kojem sudjeluje 26 zastupnika iz Provincije, kao i generalni vikar Reda o. Jerzy Norel i generalni asistent Reda za Srednju Europu o. Miljenko Hontić predsjeda ministar general Reda franjevaca konventualaca o. Marco Tasca.

Prvoga dana Kapitula izabrana su radna tijela, a rad drugog dana odvija se u raspravi o izvješćima o stanju u Provinciji.

Tijekom zasjedanja Kapitula bira se Uprava provincije te obnašatelji drugih dužnosti.

 

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV