Novicijat

Sacro Convento

Noviziato
P.zza San Francesco, 2
06082 Assisi (Pg) Italia

Magistri u Asizu:

fr. Alfredo Avallone, magister

Generacija novaka u odgojno-obrazovnoj 2016./2017. godini:

Ove godine nema novaka.

assisi-panoramica-3

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV